Olive Park Evleri

Zeytin Kokulu EVLER


Olive Park Evleri

Olive Park Evleri doğa içinde, konfor standardı yüksek, kişiselleştirilmiş mekan kurguları ve alternatif yaşam alanları ile kullanıcıya özel yeni bir yaşam biçimini sunma amacına cevap arayan yaklaşım ile kurgulanmış bir konut sitesidir. Site, Zeytinalan’da çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrelenmiş, denize hakim yetmişbeş dönümlük bir vadide konumlanan otuz farklı evden oluşur. Her biri, yaklaşık ikibinbeşyüz metrekare bahçe içinde ve üçyüz ile dörtyüzelli metrekare arasında değişen kullanım alanına sahip evler arazinin değişken eğime sahip topografyasının sağladığı olanakla farklı konumlarda çeşitli manzaralara açılır. Evlerin konumlandığı özel mülkiyet alanının büyüklüğü her evin müstakil olma algısını güçlendirirken, kullanılan mimari dil birliği aidiyet duygusunu arttırmaktadır.

Arazinin %7 yoğunluklu imar durumu düşük yoğunluklu bir yapılaşma oluşumunda önemli bir kriterdir. Düşük yoğunluklu yapılaşma “bir arada ama bağımsız yaşamak” vurgusunu getirmiştir. Bu doğrultuda parseller belli ama sınırları geçirgen, bitkilerle sınırlandırıldı. Sosyalleşme alanları , spor ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, sohbet terasları oluşturuldu.

Tasarım yaklaşımında, farklı plan kurgularına sahip evleri aynı yere ait kılan dil birliği kütlelerde benzer geometrilerin farklı kompozisyonları, yapı elemanlarında benzer formların tekrarı ve yüzey dokularında benzer cephe kaplama malzemelerinin kullanımında arandı. Farklı plan kurguları benzer birimler kullanılarak oluşturuldu. Dikdörtgen prizma birimler ile yatayda ya da düşeyde, yan yana getirilerek L, U formlu şemalar kurgulandı. Kiremit örtülü kırma çatılar, yuvarlak kolonların cepheye ritmik yansıması, geniş boşluklar ve cephelere takılan ahşap teraslar ortak dili oluşturmak için kullanıldı.Benzer birimlerle kurgulanan formlar aynı malzemeler ile kaplandı. Cepheler beyaz mozaik sıva ile kaplanarak taraklandı. Aynı yere ait, aynı kimliğe sahip ama farklı olduğunun vurgusu aynı malzemenin farklı uygulanması ile gerçekleştirildi. Kumtaşı özelliğinde işlenmesi kolay bir malzeme olan temel kazılarından çıkarılan arazi taşı, evlerin cephe kaplamasında, bazı iç mekan duvar yüzeylerinde ve istinat duvarlarında kullanıldı. Taşlar bazı evlerde kesilip silinerek ankrajlı monte edildi. Bazı evlerde ise el aletleri ile biçimlendirilerek harçla yapıştırıldı.

Olive Park’ta evler konumlandırılır ve biçimlendirilirken arazi verileri önemsendi. Mevcut bitki örtüsünü korumak tasarım kararıydı. Varolan bir zeytin veya çam ağacının çevresinde evi kurmak veya ağaçların eteğine yaslanmak gibi. Evlerin biri birlerini önemsemesini sağlamak isteği, kimi düz kimi dik olan değişken arazi topografyası içinde farklı kotlara sahip evler kurgulanmasına neden oldu. Olive Park’ta her ev konumundan dolayı aldığı bir ad ile kimliklendirildi. Evlerin bahçelerinde yine arazi taşından yontulmuş, sanatçının eve özgü yorumladığı heykeller yerleştirildi. Bu özellikleri ile evlerin kullanıcıya özel olma durumunu ve seçkin bir mekân da oraya ait olarak yaşama biçimini sunmak amaçlandı.